چرا جای خالی آدما رو بعد از مرگ نمیشه پر کرد؟؟؟+به یاد آقاجانم...
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۸
محدثه کوهپایی- یه وقتا دلم میخواد داد بکشم ، بگم کسی منو میبینه؟؟؟ خسته شدم از این همه شبیه سایه بودن...
+ همه تو رو میبینن و این فقط یه فکر احمقانه است که فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۷
محدثه کوهپاییمسخره است اگه بگم که یه ساله درگیر یه تبریک تولد ساده ام که نمیدونم کی فرستاده؟؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۲
محدثه کوهپایی


+با هر بار دیدن این نقاشی چیزی درون وجودم فرو میریزد و حسرت میخورم به حالی که ایوان کرامسکو موقع کشیدن این نقاشی داشته!


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۰۰:۰۵
محدثه کوهپایی امشب بعد از نماز عشاء کنار خانوم میم زانو زدم و حالش را پرسیدم ، دست روی دستم گذاشت ، برایم و ان یکاد خواند و به صورتم فوت کرد و خندید از آن خنده های مخصوص خودش که مثلش را هیچ جا ندیده ام ، من هم خندیدم و با خودم فکر کردم معاشرت های مجازی و رد و بدل کردن استیکر  کجا و این لبخند ها و احوال پرسی های بعد نماز مسجد کجا....

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۶ ، ۲۳:۴۱
محدثه کوهپاییدر شگفتم از کسی که میبند از جان و عمر او کاسته میشود اما برای مرگ آماده نمیشود!!**امام علی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۳:۲۴
محدثه کوهپایی